Lista proponowanych zmian (BIP = Blurt Improvement Proposal)
BIP 0001
Szczegóły
Zmiana krzywej nagród na krzywą liniową. Oznacza to, że różnice między botami a osobami angażującymi się w ręczną kurację będą mniejsze, ponieważ front running nie będzie już tak opłacalny jak wcześniej. Użytkownicy nie zauważą dużej różnicy w otrzymywanych nagrodach, ale każdy będzie miał głos bezpośrednio proporcjonalny do swojego udziału.
BIP 0002
Szczegóły
Usunięcie pięciominutowego okna kuracji. Komplementuje nową krzywą kuracji. Użytkownicy nie będą już karani za głosowanie przed upływem pięciu minut lub za późne głosowanie.
BIP 0003
Szczegóły
Usunięcie dwunastogodzinnej kary. Kuratorzy nie będą już karani za głosowanie w ostatnich 12 godzinach przed monetyzacja posta. Jest to system odziedziczony z łańcucha, z którego zrobiliśmy fork, ale który nie ma już znaczenia na Blurt, ponieważ nie ma regulacji nagród na Blurt.
BIP 0004
Szczegóły
Naprawa systemu propozycji. Który powodował, że waga głosów była utrzymywana nawet po usunięciu lub skasowaniu propozycji.
BIP 0022
Szczegóły
Awaryjne spalenie nieodebranych udziałów z airdropu Bittrex. Giełda Bittrex oficjalnie ogłosiła, że zamknie swoje operacje w poniedziałek 4 grudnia 2023 roku. Od momentu powstania blockchaina Blurt, społeczność Blurt miała nadzieję, że giełdy uznają początkowy airdrop dla swoich klientów, co niestety nie nastąpiło z różnych przyczyn. Mimo że mapa drogowa wyraźnie wskazuje sposób postępowania z giełdami, które nie uznały airdropu. Perspektywa posiadania milionów BLURT w rękach nieznanej osoby z firmy, która już nie istnieje, nie jest atrakcyjna dla społeczności Blurt ani dla nikogo inwestującego w Blurt.
HF 010
BIP 0005
Szczegóły
Przekierowanie całej inflacji lub jej części, która wcześniej była przeznaczona na finansowanie DAO, Dla witnessów. Oznacza to, że świadkowie zobaczą wzrost swojego wynagrodzenia. Świadkowie powinni wykorzystać tę szansę na poprawę usług i zapewnienie większej infrastruktury dla społeczności.
BIP 0006
Szczegóły
Niskie pozycje jako Witness zawsze były problemem dla członków społeczności, którzy chcieli uruchomić węzeł w celu zabezpieczenia sieci. Było to spowodowane ceną BLURT, a także niemożnością pokrycia kosztów prowadzenia węzła świadka lub jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury wyłącznie na podstawie wynagrodzenia świadka. Na szczęście dzięki nowemu przekierowaniu od DAO, ogólne wynagrodzenie świadków wzrośnie; co sprawi, że wchodzenie nowych węzłów do ekosystemu stanie się bardziej atrakcyjne. Ten BIP ma na celu spłaszczenie krzywej nagród dla świadków poprzez drobne zmiany w dystrybucji nagród dla świadków. Ogólnie rzecz biorąc, świadkowie, którzy znajdują się nisko na liście, dostaną więcej BLURT za produkcję bloków.